Reklam Araçları Üzerine Mini Araştırma

“Pazarlama İletişimi Karması Elemanlarından Reklam ve Reklam Araçlarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden Bulanık AHP İle Değerlendirilmesi” konulu tez çalışmama temel oluşturması ve hiyerarşi ağ yapısını oluşturmamda yardımcı olması için mini bir araştırma yapmıştım.

Hem internet (jetanket) hem de kağıt üzerinden doldurulan bu araştırmaya  toplam 68 kişi katılmış ve bunların 61 i araştırmayı tamamlamışlar.  Formlarla doldurulan katılımcıların sonuçları da en son bilgisayar verilerine dahil edilerek son durum oluşturulmuştur.

Bu mini araştırmanın sonuçları beni şaşırtmadı fakat bunu kendi düşünceme destek versin diye değil, gerçekten insanların ne düşündüğünü öğrenmek istediğim için yaptım. 61 kişinin katıldığı bu araştırma elbette referans alınamayacak kadar dar ve bu araştırmanın sonucuna göre bir varsayımda bulunmuyoruz. En azından genel hatlarıyla bir fikir sahibi oluyoruz. Bu amaçla da zaten soru sayısının az ve soruların net olmasına dikkat ettim.

Bu araştırma sonuçlarını çalışmamda nasıl kullandığıma gelirsek; AHP bilenler için kıyaslanacak reklam araçlarının belirleme safhasında faydalanılmıştır. Sonrasında AHP tekniği uygulanarak tez çalışmam sonuçlandı. Böylece pazarlama iletişimi stratejisi içinde yer alan medya karması oluşturma konusunda temel oluşturacak bir çalışma yapılmış olundu.

Mini Araştırma

Soru 1: Aşağıdaki reklam mecralarında yayınlanan reklamların satın alma kararınıza etkisi nasıldır?

Aslında bu soruyu sorarken “satın alma kararı” teriminin daha net olması üzerinde düşündüm ancak yerine daha iyisini koyamadım. Satın alma kararı net olarak tek bir etkene bağlı olmadığı gibi bunu katılımcının bir anda süzgecinden geçirip cevaplayabilmesi kolay değil. Dediğim gibi çok da derinlemesine çapraz sorgu yapmıyoruz.

Bu soruda seçenekler şöyleydi: Gazete/dergi, televizyon, internet, radyo, sinema ve outdoor. Bu seçeneklerin aldığı değerler aşağıdaki gibidir:

 

 

 

 

 

 

Sonuçlar ağırlıklarına göre şu şekilde oluşmuştur:

Gazete/dergi: 2,852

Televizyon: 3,689

İnternet: 3,770

Radyo: 1,984

Sinema: 2,098

Outdoor: 2,607

İnternet ve televizyon etkisini gösterirken outdoor,  radyo ve sinemanın önünde yer almıştır.


Soru 2: Aşağıdakilerden hangisini/hangilerini her gün mutlaka yaparsınız?

İnternetin ilk sırada yer almasına hiç şaşırmadık (:

 

Soru 3: En çok nerede reklam ile karşılaşıyorsunuz?

 

İnternetin reklam harcamaları pastasında her geçen gün yüzdesini artırması bizlerin internette geçirdiğimiz süreyle doğru orantılı. Reklam en çok nerede karşılaşıyoruz sorusunun cevabı 2. soruda gizli.

Soru 4/5: Cinsiyetin ve Yaşın

 

Araştırmaya katılanların çoğunun genç bir kitle olması, internet üzerinde yürütülen bir araştırma olmasına bağlı. Her ne kadar birebir farklı yaş gruplarından katılımcılarla çalışılmış olsa da..

izmir escort