Boehringer Ingelheim’den Vecihi Öneri Sistemi [Röportaj]

Boehringer Ingelheim İnsan Kaynakları’na Vecihi Öneri Sistemi’ni  sordum. Onlar da bizi kırmayarak insan kaynakları bünyesinde oluşturdukları bu yapıyı bizlere anlatmış oldular.

Çalışan öneri sisteminizi geliştirme sürecinde en çok odaklandığınız konu alınan öneri sayısını artırmaya yönelik mi oldu yoksa önerilerin hayata geçirilmesi konusu sizin için daha mı öncelikliydi?

Şirketi geleceğe taşıyan ve bir adım öne çıkaran en önemli uygulamalar genellikle çalışanların önerileriyle hayata geçiliyor. Süreçlerin içerisinde yer alan çalışanlar olarak gelişim fırsatlarını daha kısa sürede keşfebiliyoruz ancak bazen bunu ifade etmekte geç kalabiliyoruz. Yenilenen öneri sistemiyle keşfedilen bu fırsatların açık bir platformda paylaşılmasını sağlıyoruz. Sistem hayata geçirilirken çok fazla öneri alarak bunları hayata geçirelim gibi bir hedefimiz yoktu. Temel hedef çalışanların yaratıcı fikirlerini paylaşabilmecekleri ortak platformu geliştirmekti. Şu andaki çıktılara baktığımız hedeflenenden çok daha önemli bir nokta da olduğumuzu söyleyebiliriz. Oldukça yüksek sayıda önemli projeler sunuldu ve bunların bir çoğunu hayata geçirilmesi için gerekli çalışmalar yürütüyor.

Vecihi’nin önceki öneri sistemine göre farklılıkları nelerdir? Alınan öneri sayısını artırması açısından artıları nelerdir?

Eski sistemde de çalışanlar önerilerini açıklıkla dile getirebiliyorlardı. Ancak öneriler detaylandırılmadığından bazen net olarak ifade edilmek istenen çıktılar anlaşılmayabiliyordu. Dolayısıyla önerileriyle ilgili net geribildirim alamayan çalışanların sisteme olan ilgilileri zamanla azalmıştı. Yenilenen sistem sayesin çalışanlar önerilerinin amacı, sonucu ve yaratacağı katma değeri detaylandırılarak paylaşılıyorlar. Bu sayede ilgili birimler tarafından daha net anlaşılarak değerlendiriliyor. Ayrıca her öneri için çalışana Vecihi geribildirimde bulunuyor. Önerileriyle ilgili bilgilendirilen çalışanların da sisteme olan inançları ve ilgileri de gün geçtikçe artıyor.

Vecihi öneri sisteminin çalışana sunduğu temel fırsat nedir?

Aslında bakalacak olursak bu sistem temelde çalışana çok önemli fırsatlar sunuyor. Çünkü çalışanlar bu sistem sayesinde önerilerini rahatlıkla dile getirerek, çalışacakları geleceği şekillendirmiş oluyorlar. Bu çok önemli bir fırsat, çalışanlar ya gelişim alanlarıyla mevcutu kabul ederek başkalarının şekillendirdiği gelecekte yaşıyor ya da kendi şekillendirdikleri gelecekte çalışma imkanı buluyor. Geleceğini şekillendirmek ve şirketini daha da ileriye taşımak isteyen çalışanlar bu fırsatın farkında ve oldukça etkin kullanıyorlar.

Vecihi’de önerileri 5 ayrı kategoriye bölerek çalışanların daha net öneriler üretmesine olanak sağladığınızı görüyoruz. Bu, aynı zamanda değerlendirme konusunda da kolaylık sağlayacaktır. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tamamen size katılıyorum, kategorileri oluştururken de hedefimiz bu kolaylığı sağlayabilmekti. Şu anda etkin bir şekilde çalışan sisteme baktığımızda hedefimize ulaştığımızı söyleyebiliriz.

Peki Vecihi Öneri sistemi çalışanların aklına gelen her fikri paylaştıkları genel sistem midir?

Az önce de belirtiğimiz gibi, çalışanlar önerilerini şirketi geleceğe taşıyacak kategoriler altında sunuyorlar. Bunu yaparken sadece fikirlerini paylaşmakla kalmıyorlar. Önerilerinin şirket önceliklerine nasıl hizmet edeceğini kategoriler altında sınıflandırıyor ve çıktıları/faydaları ayrıca çalışmanın detaylarını sunuyorlar. Birçok çalışan önerilerine verilen değerin farkında bu noktada fikirlerini paylaşmaktan öte hazırladıkları proje taslaklarını paylaşıyorlar. Ve daha sonra ilgi bölümlerden aldıkları yönlendirme doğrultusunda projelerini detaylandırarak sunuyorlar.

“Vecihi” ismi fikrini kim buldu? Bu ismi kabul etme süreciniz nasıl gerçekleşti?

Çalışanlarımızın fikirleri bizim için gerçekten çok önemli, bu nokta da sistemi yenilerken onların fikirlerini ve önerilerini aldık. Intranet ortamında, tüm çalışanlarımın dahil olduğu bir anket gerçekleştirerek yeni sistem için isim önerilerini çalışanlardan aldık. Daha sonra bu öneriler proje ekibi tarafından değerlendirildi ve Vecihi hayata geçirildi.

Teşekkür ederim.

Not: Bu röportaj aynı zamanda Businews.eu’da da yer almıştır.

You May Also Like

Yorumunuz: