Genç Profesyonelleri Bekleyen Zor Görevler

Bir önceki Geleceğin Liderleri Önce İyi İnsan Olmalı yazımda Para Dergisi‘ndeki Yöneticinin Günlüğü köşesinde (Sayı: 2012/51) yer alan Yeni Profesyonelleri Bekleyen Zor Görevler ve Genç Profesyonelin Profili adlı yazılardan bahsetmiş, yazımda da dergideki bu yazılarla ilgili kısa bir yorum yapmıştım. Şimdi ise bu yazıların içeriğini sizlerle de paylaşmak istiyorum.

Dergide biz gençler için şu ifade yer alıyor:

“Türkiye’deki genç profesyoneller, teknoloji, yabancı dil bilgisi ve yönetim becerileri açısından Avrupa’daki meslektaşları ile aynı düzeyde bulunuyor.”

Açıkçası ben aynı düzeyde değil, sektörler özelinde Avrupa’dan bile üstün yöneticilerimiz olduğunu düşünüyorum. Kaldıki bütün bunları Türkiye gibi stresi hiç bitmeyen bir ülkede yapmak hayli yorucu. İşte bu fikrimi destekler nitelikte dergideki ifade şöyle devam ediyor:

“…Ancak bizim profesyonellerimizin gündemleri daha yüklü. Çünkü genç yöneticiler, aşağıdaki görevleri yerine getirerek değişim sürecinin  hem baş aktörü hem de kolaylaştırıcısı olmak zorunda.”

Günümüz şirketlerinin insan kaynağı stratejisi ve insana yatırım politikası “para karşılığında benim işlerimi yapacak profesyonel köle/çalışan” mantığından hızlıca uzaklaşmalı. İnsana ve çalışana değer veren, çalışanlarını birer lider hatta girişimci gibi yetiştirebilen, deneyimin ve tecrübenin her geçen gün yaratıcılık ve dijital bilginin önünde güç kaybettiğini görebilen, çalışanlarını ortak misyon çerçevesinde toplayarak güçlü bir işveren markasına sahip olan şirketlerin çoğalması umuyorum. Böylelikle, kendi gençlerimizi eğiterek,  know-how‘ın ülke sermayesi içerisinde değerlendirilmesini sağlayabiliriz.

Şimdi aşağıda sizlerle paylaşacağım yazıda geçen her bir maddeyi kendiniz için düşünerek ve ne kadarının sizin doğrularınız olduğunu hayal edin. Eğer kendinize bir hedef koymakta zorlanıyorsanız bu maddeler size geniş ufuklar açabilir ve sizin ilham kaynağınız olabilir.

İşte Para Dergisi’nde yer alan sözünü ettiğim yazılar:

Yeni Profesyonelleri Bekleyen Zor Görevler

Genç profesyoneller, Türkiye’den yeni dünya markalarının çıkması için uzun soluklu çalışmalara hazırlıklı olmalı.

Yönettiği şirketin dünya çapındaki tedarik ve değer zincirlerinde güçlü bir halk olmasını hedeflemeli.

Sermaye sahibi iş insanlarını modern yatırım alanlarına yönlendirmek için gayret göstermeli.

Ürünlerin tasarımından,satış sonrası hizmete kadar her aşamada katma değer yaratacak yeniliklerin peşine düşmeli.

Konjonktürdeki dalgalanmalara karşı bir bağışıklık ve direnç geliştirebilecek önlemleri almalı.

Kapısı çalışanlara, beyni ise yeni fikir ve önerilere daima açık olmalı.

Cari açığın azaltılması ve büyümenin hızlandırılması gibi önemli hedeflere kendi çapında bir katkı yapma sorumluluğunu duymalı.

Genç Profesyonelin Profili

Kendini ücretli bir eleman gibi değil bir “girişimci” olarak görür.

Rekabet alanı olarak iç pazarı değil tüm dünyayı seçer. Küreselleşmeyi tüm fırsat ve tehditleri ile algılayan bir kapasiteye sahiptir.

Ürünlerin teknolojik düzeyi, fiyat ve kalitesindeki en ufak değişimi anında fark eder.

Uzmanlık alanı dışında ekonomik ve toplumsal hayatın her alnında asgari bir birikim düzeyine ulaşmayı amaçlar. Gözü hep tablonun bütünündedir.

Ürünün değerinde “bilgi” nin payını sürekli olarak artırmayı hedefler.

Elektronik ticaretin ve yeni ekonominin her imkanından yararlanır.

Küçük ve orta büyüklükteki ölçek dezavantajını, hızlı ve esnek karar alma ile bir avantaja dönüştürür.

Geçmişten çok geleceğe, kısa vadeden çok orta vadeye yönelir.

Toplumdaki ve tüketici tercihlerindeki değişimi sürekli izler ve analiz eder.

Küresel doğruları, yerel koşullara en etkin şekilde uyarladığı gibi, yerel gerçekleri de küresel koşullar içinde değerlendirir.

Gerektiğinde risk almaktan korkmaz ve risk yönetiminde ustalaşmaya gayret eder.

Tüm işlerini tüketiciyi odak noktasına koyarak yeniden düzenler.

Ülkenin, sektörün ve kendi şirketinin gelişmesinde itici gücün dış dinamikler değil, iç dinamikler olması gerektiğine inanır.

Gerçekten güzel ve bir o kadar da ilham veren, motive eden bir değerlendirme yapılmış. İçerisinde kendime çok tanıdık gelenler olduğu kadar vizyon veren, düşündüren çarpıcı cümleler de var. Görüyorsunuz, geleceğin lideri olmak kolay değil. İşimiz zor. 🙂

Düşününce bu liste sadece biz gençler için değil, özellikle şirketlerin genç yeteneklere ulaşma ve genç yetenekleri şirkete kazandırma, elde tutma gibi yeteneklerini geliştirme aşamasında aklına getirmesi gereken bir liste. Günümüz gençlerine yüklenen her misyon, şirketlerin de insan kaynakları politikalarını revize etmesi anlamına geliyor.

Günümüz iş yapış şekli ve iş dünyasına katılan iş gücü profili her zaman olduğu gibi değişim içerisinde. Ancak özellikle x ve y kuşağı çalışanlarının birlikte uyumlu bir işbirliği sağlayabilmeleri için iki tarafın temsilcileri birbirlerini anlamak ve tanımak için gayret ortaya koymalı.

You May Also Like

Yorumunuz: