Sekreter (Yaz Kızım) İş Analisti Olmayın

“Nasıl kötü analist olunur?” sorusunun benim için ilk cevabı “Sekreter Analist” olmaktır. Peki, nedir sekreter analist?

Sekreter analist, şimdi açıklayacağım nitelikte iş analistliği yapan iş analistleri için benim vermiş olduğum bir isim. O açıdan sekreter, ya da “yaz kızım” iş analisti olup olmadığınızı henüz bilmiyorsunuz. Eğer iş analisti olmak istiyorsanız, şimdi size neden sekreter analist olmamanız gerektiğini açıklıyorum.

İş analizi süreçtir

İş analizi uzun bir süreçtir. Burada dikkatinizi çekmek istediğim kısmı iş analizinin  bir süreç oluşu. Süreç gerektiren işler, beraberinde yönetim zorunluluğu da getirir. Süreç varsa bu sürecin yönetilmesi zorunludur. Analiz, uygulama geliştirme sürecinin temel fonksiyonu olmakla birlikte, sanılanın aksine sadece iş analistlerinin yapması gereken bir sorumluluk olmamalıdır. Örneğin proje yöneticileri de analiz yapmalıdır.

İş analisti etkin olunması gereken bir iş rolüdür

Yönetilmesi gereken işler, sorumluluk ve zaman zaman inisiyatif de gerektirir. Bir iş analiz edilecekse, ortaya neden-sonuç ilişkisi, yapılabilirlik (fizibilite), alternatif çözüm önerileri ve nihayetinde gereksinimler (requirements) ile birlikte analiz ortaya konulur. Gördüğünüz gibi özetlediğim bütün bu iş adımları için bir iş analizinin biraz “atik/çevik”, “analitik” ve “iş bitirici” özellikleri olmalıdır. Yani iş analisti pasif değil etkin bir iş rolüdür. Kolay iletişim kurabilmek, ilişki yönetmek gibi meziyetler de bir iş analistinde mutlaka olmalıdır.

Yukarıda yazdıklarımdan sonra yanlış bir algı yaratıp, umut kırıcı konuşmak asla istemem. Şimdi gerçeğe dönüp bakalım; piyasada iş analisti olan herkes yukarıdaki saydığım özelliklere sahip mi? Elbette değil. Mesleğinizde başarılı, uluslararası düzeyde analiz yapabilir bir seviyeye gelmek isterseniz bu yazıda da belirttiğim, asla detay olmayan konulara dikkat etmelisiniz. “İş analisti olmak istiyordum, analitik becerilerimi yeterli bulmadılar; olamadım.” diye bir cümle de kimseden duyamazsınız. İş analisti olmak, o işe girmek ayrı; mesleğinin gerekliliklerini hakkıyla yapan iyi bir iş analisti olmak ayrıdır.

Sekreter iş analistleri analiz yapmayan iş analistidir

Çözüm üretmesi gereken, meseleyi anlayıp analize dönüştürerek, uygulama geliştiriciye ve iş birimine sunulacak analizi hazırlaması beklenen iş analistleri, günümüzde farklı şirket veya farklı birimlerde yukarıda anlattığımız görevleri yapmadan veya yapmalarına fırsat  verilmeden de iş analisti o rolünü öyle veya böyle doldurabiliyorlar. Sekreter analist, iş biriminden gelen her talep ve isteği olduğu gibi alıp analiz dökümanına ekleyerek analiz yaptığını sanan analistlerdir. Analiz yapmadan, iş biriminin isteklerinin iyi bir çözüm olup olmadığını araştırmadan, yapılabilirliğini bile sorgulamadan , doğrudan iş biriminden gelen her talebi birer gereksinime çeviren analistler benim için sekreter “yaz kızım” analisttir. Yani işe değer katmayan, analiz yapmayan, sadece doküman oluşturabilen kişi, iş birimi ile yazılımcı arasında sekreter görevini üstlenen kişidir.

Sekreter analist.

Not al, not tut, analiz dokümanına yaz, gönder.

Analiz yapmadan analist olunur mu?

Olmaz.

Sekreter analist olmamak için neler yapılması gerektiğini bir sonraki yazıda enine boyuna anlatacağım.

You May Also Like

Yorumunuz: