Sosyal Medya ve Pazarlama

“İnternetin hayatımızda önemli bir yer almasıyla birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insanlar önemli derecede zamanını internet kullanarak geçirmekteler. Tüm dünyada internet kullanıcı sayısının artması ve teknolojik gelişmelerin sonucunda yeni bir medya mecrası oluşmuştur. Bu mecra sosyal medya olarak isimlendirilmiştir. Son yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alan bu yeni medya yapısı işletmelerin halkla ilişkiler, pazarlama ve reklamcılık departmanlarına yeni bir iş kolu olarak çıkmıştır. Sosyal medyanın geleneksel medyadan birçok farklı yönü vardır ve bu yönlerin şirketler tarafından doğru bir şekilde anlaşılması ve kendi çıkarları için kullanabilmeleri gerekmektedir.

Pazarlama çalışmalarının sosyal medyada neden yer alması gerektiğini ve işletmelerin bu hızlı değişime neden ayak uydurmak zorunda olduklarını bu çalışmamda açıklamaya çalıştım.”

Cone, Business in Social Media Study, September 2008

Yukarıdaki iki paragraf geçtiğimiz bahar dönemindeki tez çalışmamın önsöz kısmını oluşturmuştu. Endüstri Mühendisliği okuyan bir öğrenciden beklenmeyen bir çalışmaydı bu. Açıkçası beklenilmemesinin sebebi bu kavramların mühendislik kavramı ile henüz örtüşmesinin anlamsız karşılanacağı ön yargısıydı. Oysa bir endüstri mühendisiyseniz kendinizi dahil edemeyeceğiniz konu kavram yoktur (: Pazarlama ve medya ne kadar ilgiliyse artık sosyal medya daha ilgilidir ve bizler bunu göz ardı edemeyiz.

Pazarlama ve sosyal medya tezimi açıkçası bir mühendislik çalışması olarak görmüyorum. Detaylı analizler yapmadım, uzun uzadıya istatistik verilerinde boğulup Amerikayı bir de ben keşfedeyim demedim.

Peki ne yaptım?

Pazarlama kavramlarını araştırdım. Tekniklerini inceledim. Yeni gelişmeleri, hedef kitlelerin değişen beklentilerine odaklandım. Gençleri de ihmal edemezdim elbette. Sosyal medya ve gençler başlı başına bir konuydu zaten. İnternetin günümüzden bugüne değişen özelliklerini ele aldım. Web 1.0 dan web 2.0 a geçişi web 3.0 ın gelişini inceledim. Sosyal medyanın kazandırdığı sınırsız iletişim gücünü anlatırken dünyaca ünlü araştırma şirketlerinin araştırmalarını referans aldım. Sosyal medya denilince bu yönde çalışmalarda bulunmuş kişilerden alıntılarla kendime destekçi buldum.

Bilinenden fazlasını söylemedim sadece bilgi edindim. Bilgiyi aldım yorumladım.  Nasıl değerlendirebiliriz ve nasıl işimize yarar hale getirebilirizi düşündüm ve dedim ki ben bu çalışmamı paylaşayım (:

Sosyal Medya ve Pazarlama adlı çalışmamı yer yer yayınlayacağım 😉

You May Also Like

Yorumunuz: